Нормативна база

Законодавство України 

 1. Конституція України, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України , 2013, № 9-10, № 11-12, №13, ст.88.
 3. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України, Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.
 7. Господарський процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56.
 8. Закон України „Про судову експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст. 232.
 9. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Відомості Верховної Ради, 2016, № 3, ст.25.
 10. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1995, № 9, ст. 56.
 11. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 47, ст.25.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 „Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 „Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ”.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 „Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”.
 16. Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343 «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України».
 17. Наказ МВС України від 31.01.2017 № 77 «Про затвердження положень про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС».
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг».
 20. Методичні рекомендації з організації проведення відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зниклих безвісти та призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та реагування за фактами зникнення безвісти людей у районах проведення антитерористичної операції.

Корисні посилання